digital forensics video forensics recovery

Videogendannelse

Denne service udføres ikke i Danmark - Har du brug for hjælp, kan du med stor fordel anvende vores internationale kollegaer via vores danske kontor!

Kernen i digital kriminalteknik er evnen til at gendanne data og gøre det på en måde, der beskytter det originale bevis. I dag er videobevis fanget og indeholdt på forskellige enheder, herunder digitale videooptagere (DVR'er), mobiltelefoner, personlige kameraer, sikkerhedssystemer til hjemmet og kameraer, der bæres af kroppen.

Fra private hjem og køretøjer til kommercielle virksomheder og offentlige faciliteter har brugen af ​​videoovervågning aldrig været mere almindelig. Chancerne for, at en begivenhed, der er kritisk for en efterforskning, bliver fanget i video er steget eksponentielt. For at have den største mulighed for succes skal digital videooptagelse indsamles og beskyttes i henhold til bedste praksis og digitale standarder for digital kriminalteknik.

Videogenopretningseksperter

Vores eksperter har omfattende erfaring, herunder ekspertudsagn, vedrørende indsamling, konservering og analyse af digital videobevis. Selv når en DVR-enhed så ud til at blive beskadiget uden reparation gennem brand eller vandskader, har vi med succes gendannet den digitale video.

Omfattende kendskab til kriminaltekniske gendannelsesprocesser til videodata kombineret med specialiseret digital kriminalteknisk ekspertise er grunden til, at vores team har gendannet videodata i tilfælde, hvor andre har fejlet.

Indsamling og beskyttelse af digital videobevis

Den digitale video skal erhverves og bevares baseret på kilden til videofilm og hvor den stammer fra. Indsamling af data fra en digital videooptager er anderledes end at indsamle video fra skyen eller en mobiltelefon.

Digitale videooptagere

En digital videooptager (DVR) er en fysisk enhed installeret et sted, der optager videofilm på en harddisk inde i enheden. Det er almindeligt, at en DVR optager videofilm i en vis periode og derefter begynder at overskrive sig selv med nye videofilm. Selvom digital kriminalteknik er stærkt fokuseret på datagendannelse, udgør overskrivning af data med nye data faktisk sletning.

Yderligere er det meget vigtigt, hvordan videoen eksporteres ud af enheden. Hvis videobeviserne ikke eksporteres i det mest levedygtige format og bevares korrekt, eller hvis eksaminatoren ikke udfører den kriminaltekniske undersøgelse korrekt, er det muligt og sandsynligvis at bringe beviset i fare. For eksempel, hvis videooptagelserne eksporteres i lavkvalitetsformat, og derefter overskriver DVR videooptagelserne af interesse, kan det bedste bevis, video i høj kvalitet, ikke længere opnås.

En eksaminator, der udfører kriminalteknisk gendannelse af video, skal dokumentere sin undersøgelsesproces grundigt, så en anden ekspert kan duplikere resultaterne. Uden denne dokumentation ville det være kompliceret og ineffektivt for en anden eksaminator at replikere resultaterne, hvis det overhovedet kunne gøres. Hvis værket ikke kan duplikeres, sætter det spørgsmålstegn ved bevisernes rigtighed. Det efterlader det i sidste ende sårbart over for påstande om spoliation, forsætlig eller utilsigtet på grund af uvidenhed.

For at beskytte DVR-beviset inkluderer vores proces:

  • Oprettelse af et kriminalteknisk billede (som simpelthen er en kopi) af harddisken inde i DVR for at bevare det originale bevis.
  • Når det er muligt, kloner vi dataene fra det kriminaltekniske billede på en ny harddisk til brug som en arbejdskopi.
  • Fra arbejdskopien, som er nøjagtig den samme som den originale dokumentationsharddisk, gendanner og eksporterer vi videooptagelserne ved hjælp af kriminalteknisk hardware og software.
  • Al eksport af videooptagelserne foregår i den højest mulige kvalitet. Denne proces er udførligt dokumenteret for at demonstrere, at vores undersøgelse gav det bedste bevis.

Kameraer på kroppen

Videooptagelserne fra kameraer, der bæres af kroppen, kan indeholdes i skybaserede applikationer og opbevaring eller på et fysisk sted på en server eller computer. I begge tilfælde er videooptagelserne fra disse enheder normalt indeholdt i proprietær software.

Fordelen ved disse proprietære applikationer er, at de normalt har en revisionslog, der ikke kan ændres eller ændres. Imidlertid inkluderer det vanskeligt med kropsbårne kameraprogrammer at få adgang til videoen og disse revisionslogfiler.

At have en forståelse og fortrolighed med disse systemer er yderst gavnlig under en undersøgelse. Vores team af eksperter har førstehåndskendskab til disse enheder og systemer. Mange har brugt disse kameraer, mens de har været i retshåndhævelse, før de kom til Envista og/eller gennem direkte analyse og dataindsamling fra disse enheder, mens de arbejdede på forskellige sager.

Smart-home overvågningssystemer

Integrering af smarte hjemovervågningssystemer, der opretter forbindelse til skyen (fjernlager), har revolutioneret forbrugermarkedet for videoovervågningssystemer. For et par hundrede dollars eller derunder kan et hjemovervågningssystem installeres af en lægmand eller boligejer om eftermiddagen. Denne videoovervågning er normalt i høj definitionskvalitet med flere optagekameraer, der kan fange aktivitet både hjemme og på gaden, huset ved siden af ​​og meget mere.

Da disse er IoT-enheder, kan videoen desuden eksistere og samles fra flere placeringer, herunder en lokal computer, mobiltelefon eller en skybrugerkonto, der er knyttet til overvågningssystemet. Som med alle former for videoovervågning, ny eller gammel, er det imidlertid afgørende, at beviset håndteres korrekt.

Afhængigt af hvordan smart home-overvågningssystemet er installeret og konfigureret, kan det muligvis kun gemme videooptagelser i en kort periode, før det slettes. Når det bliver klart, at den optagede video kan have bevismæssig værdi, skal den straks indsamles af en kvalificeret eksaminator. Det skal også indsamles på en måde, der sikrer, at videoen er i den højest mulige kvalitet.

Har du brug for en Videogendannelse konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.