Smart factory worker using machine in factory workshop

Vurdering af teknisk udstyr efter skader (ELC)

Teknisk udstyr kan ofte medføre komplekse krav. Der opstår hurtigt spørgsmål om, om alt skal udskiftes, om udstyret kan repareres og om service og eventuelle garantiforhold så mistes.

Vores team af konsulenter har stor erfaring med både specialudstyr samt mere mainstream udstyr. Vi har i mange år vurderet skader på både mekaniske og elektriske enheder, maskiner, styringer såsom CNC.

En vurdering af os betyder, at man opnår fuldstændig transparens i forhold til om udstyr kan og bør repareres eller om den rigtige løsning er udskiftning. I forhold til dette medtages alle forhold så som rentabilitet, nedetid, garanti- og serviceforhold samt ikke mindst eventuelle teknologiske forbedringer en skade også åbner op for.

Vores team har adgang til de nyeste værktøjer, opdaterede databaser og vores eksperter samlet en meget stor viden som vi trækker.. Ved undersøgelser anvender vi digitale kameraer med høj opløsning, IR/termiske kameraer, Matterport 3D optagelser, drone-optagelser i 4k opløsning samt software til opmåling med stor nøjagtighed. Vores mål er altid, at dokumentere og rapportere så der ingen tvivl er om, hvilken løsning der er mest optimalt.

Vores ekspertiseområder inkluderer:

 • Bygningssystemer
 • Kommercielt udstyr
 • Elektrisk udstyr
 • Elektronik
 • Tungt udstyr og maskiner
 • HVAC
 • Industrielt udstyr
 • Informationsteknologi
 • Mekanisk udstyr
 • Medicinsk udstyr
 • Apotek/videnskabelig/laboratorium
 • Telekommunikationsudstyr

Vi ser dagligt en række årsager til skader herunder aldersrelateret slitage, nedbrud, kemisk forurening, udstyrssvigt, brand, lyn, overspænding, strømafbrydelse, dataskader, datatab, operatørfejl, vandskader m.m..

Services:

 • Årsagsanalyse (RCA)
 • Kemi analyse af væsker (f.eks. olie, glykol)
 • Vurdering af omkostninger i forhold til udbedring
 • Vurdering af levetid for udstyr før og efter skaden
 • Vurdering af løsninger til reetablering, reparation, udskiftning m.m
 • Omfangsbestemmelse og konsekvens-analyse.
 • Ekspertbistand i forbindelse med Syn og Skøn, Voldgift samt ved Retssager
 • Skader efter lyn
 • Service i forbindelse med miljø-korrekt afskaffelse eller genbrug (recycling)
 • Projektstyring
 • Laboratorieanalyse
 • Forskning/beregning af ACV
 • Sikring og opbevaring af bevismateriale
 • Projektstyring af underleverandører ved reetablering
 • Leverandørkoordinering - indhentning af tilbud og undersøgelse priser (RFP)
 • Undersøgelse af konsekvens ved kontaminering (kromatografi, kloridanalyser m.m.)
 • Garanti- og serviceforhold

Har du brug for en ekspert?

Besøg vores ekspertkatalog eller kontakt os her.

Equipment Loss Consulting Services

We can handle losses that arise from age-related wear and tear, breakdown, chemical contamination, equipment failure, fire, lightning, power surge, power outage data corruption, data loss, operator error, water intrusion, and more. Our experienced, industry-leading equipment loss consultants and engineers provide comprehensive post-loss assessments, services, and guidance with quick, responsive communication.

Our equipment expertise includes, but is not limited to:

 • Causation conclusions and reporting
 • Cost estimation
 • Determining reinstatement options
 • Expert witness and litigation support
 • Locating salvage buyers
 • Providing future joint laboratory analysis of evidence
 • Repair and replacement analysis
 • Salvage potential
 • Scope and extent of damage
 • Validation of restoration work
 • Verifing cause of damage and/or contamination
 • Wipe sample analysis to quantify contamination
 • Chemical analysis of engine fluids (i.e. oil, glycol)
 • Determining expected useful life of the equipment
 • Determining scope and extent of damage
 • Lightning verification
 • Project managing recovery efforts
 • Providing reinstatement cost estimates
 • Researching/calculating ACV
 • Securing and storage of evidence
 • Supporting subrogation efforts
 • Vendor coordination for pricing/proposal validation
 • Warranty options and reinstatement
In Need of an Equipment Loss Consulting Expert?

Envistas tværfaglige team af eksperter kan hjælpe med alt fra skrivebordsundersøgelser, visitationer af skader samt online-inspektioner og 3D optagelser.

Besøg vores ekspert katalog.

Case
adobestock 178073396
Water Damage to a Surgical Suite
Envista was retained to determine the cause and extent of damage to a surgical suite and storage room filled with medical equipment were exposed to water due to an overhead pipe break.
adobestock 178073396
Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.