Technicians Check The Problem Of Machine

HVAC systemer

HVAC er komplekse systemer og kritiske systemer. Når der sker hændelser på denne type udstyr kræver det ofte en detaljeret undersøgelse og analyse af hvorfor en skade er opstået. Fejl i HVAC systemer kan være meget omkostningstunge og endvidere forårsage driftsstop med driftstab til følge. Herudover kan hændelser på HVAC være farlige og resultere i alvorlig materiel skade eller i værste fald personskade.

Undersøgelse og årsagsanalyse (RCA)

Envistas eksperter og ingeniører har speciale i at undersøge og vurdere årsagen til skader på HVAC udstyr. Vi arbejder med taksatorer, advokater, producenter, leverandører for at identificere en hændelse samt hvilke årsagsfaktorer samt potentielt ansvarlige parter der er har medført skaden. Ved en undersøgelse ser vi på:

  • Årsagen til hændelsen?
  • Var årsagen grundet en konstruktionsfejl?
  • Service- og vedligeholdelseslog
  • Er der et regres / ansvarspotentiale?

Vurdering af skader og reparationsmuligheder

Vores eksperter har stor erfaring med at arbejde med alle involverede parter således at en kritisk drift hurtig kan genetableres. Dette involvere at identificere hvilke dele der, der bør udskiftes samt hvilke dele der med fordel kan repareres, for at opnå den bedste løsning forhold til tid og omkostninger.

Forskellen er i vores eksperter

Vores eksperter arbejder hver dag med undersøgelse og løsninger efter skader på HVAC. Vores ekspertise involverer:

  • Omfangsbestemmelse
  • Samarbejde med ejere, servicemontører og leverandører
  • Analyse af reparations-rentabilitet, leverancesituation samt vurdering af nyt tilsvarende udstyr til brug for reference for at vurdere den mest optimale løsning.
  • Indhentning af tilbud på tilsvarende udstyr
  • Vurdering af kontantværdi (ACV)
  • Vurdering af tidsbehovet for henholdsvis reparation og udskiftning

Ved HVAC hændelser

Send os en opgave eller kontakt os her for øjeblikkelig hjælp.

Er du interesseret i at høre mere om vores HVAC ekspertise

Besøg vores ekspertkatalog

Interested in learning more about our HVAC and Boiler Expert Services?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.