img 3834

Brandefterforskning - Brande grundet elektricitet

En elektrisk brand defineres som en brand, der involverer en elektrisk fejl i form af overspænding, kortslutning, lysbue m.m. Alle brande kan endvidere føre til eksplosioner, der forårsager endnu mere skade herunder personskade og ødelæggelse af store værdier.

Elektriske systemer herunder el-tavler, generatorer, batterier og ledningsnet generelt kan ofte være årsagen til en brand. Men forud for branden er der en hændelse eller situation der gør, at det elektriske system brænder. Det kan være f.eks. være grundet fejlinstallation, overskridelse af en maksimal kapacitet, produktfejl eller blot slid og ælde.

En vigtigt og afgørende faktor for at en brandefterforskning identificerer henholdsvis oprindelsesstedet samt årsagen er, at brandefterforskeren skal have stor indsigt i hvordan elektriske systemer fungerer.

Almindelige elektriske brandårsager inkluderer:

 • Defekte, forældede eller forkert anvendelse af elektriske apparater, ledninger og komponenter
 • Fejl i den elektriske distribution, belysning og udstyr
 • Forkert jordforbindelse.
 • Høj modstand eller løse forbindelser
 • Elektriske komponenter/apparater i nærheden af ​​brændbare materialer
 • Kortslutning efter elektriske hændelser (så som tordenvejr)
 • Serverrum og anden digital infrastruktur (dvs. lokationer med stor varmeudvikling)

Envistas brandefterforskere har den fornødne uddannelse og erfaring til at foretage kvalitativ brandefterforskning. Vi anvender en videnskabelig tilgang og metode gennem hele processen fra planlægning til rapportering .

Vores undersøgelser er tværfaglige og trækker på ekspertise inden for brandvidenskab, teknik, metallurgi og kemi for at bestemme årsagen til hændelsen.

Vi har adgang til det nødvendige testudstyr såsom røntgenstråler, CT og mikroskopi for at kunne teste og bevise eller afvise hypoteser.

Envistas brandefterforskere har stor erfaring med regres og ansvars-processer. Envista deltager ofte i Syn & Skøn vurderinger, ved voldgift og samt som ekspertvidner i retssager.

Brandefterforskning af elektriske brande

Envistas eksperter anvender National Fire Protection Association Standard NFPA 921, Vejledning til brand- og eksplosionsundersøgelser, i enhver elektrisk brandefterforskning. Ved hjælp af den videnskabelige metode identificeres og vurderes de potentielle oprindelsessteder og årsager indtil oprindelsesstedet og årsagen er identificeret (Origin & Cause). F.eks. vurderes brande ud fra

 • Brænd- og sod-mønstre
 • Antændelseskilder
 • Historik herunder service og vedligehold af de elektriske systemer
 • Lysbue-mønstre
 • Producent-specifikationer og forskrifter af elektrisk udstyr.
 • Produkttilbagekaldelser og kendte fejl
 • Interview med ejere, lejere, leverandører, producenter, tjenesteudbydere m.m.

Vores brandefterforskere anvender 3D-scanninger med Matterport (R) efter behov. Denne teknologi gør det muligt at lave en interaktiv 3D-modellering, dokumentation af skadestedet, effektiv bevisindsamling, samt optagelser giver en realtidsoplevelse af skadestedet. Vores kunder kan derfor deltage aktivt i en undersøgelse ved at minutiøst gennemgå et skadested fra skrivebordet.

I efterforskningsprocessen identificerer Envistas eksperter aktører, der potentielt kan være ansvarlige for en brand eller eksplosion. Vi registrerer, indsamler og opbevarer bevismateriale og sikrer alle beviser så de kan anvendes den videre proces..

Envista grundige tekniske rapporter vil med det videnskabelige fundament give vores kunder det bedste udgangspunkt i en eventuel regres/ansvarsproces.

Har du brug for en Brandefterforskning - Brande grundet elektricitet konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.