electrical failure analysis

Undersøgelser af elektriske skader

Det siger sig selv, at vi er afhængige af elektricitet. Elektricitet bliver brugt til bl.a. at drive kritisk udstyr eller elektronik, der er nødvendig for at drive en virksomhed, eller den elektriske infrastruktur, som en hel by eller region er afhængig af. Elektricitet er et af vores mest grundlæggende behov, men den er ikke uden kompleksitet og risici.

Når der opstår hændelser eller fejl i forskellige elektriske systemer, udstyr eller processer, har din virksomhed brug for en dygtig ekspert til at vurdere skaden, fastslå årsagen og give dig råd og vejledning, så I kan genoprette produktionen hurtigt og omkostningseffektivt.

Eksperter i elektriske skader og hændelser

Envistas erfarne elektroingeniører og konsulenter er dygtige til at levere ekspertise efter hændelser, som:

 • Brand, varme, røg eller sodforurening
 • Elektriske brande
 • Elektriske skader
 • Elektronik
 • Elproduktion
 • Fejl i udstyr
 • Hardware eller software
 • Lynnedslag og strømstød
 • Produktansvar
 • Strømafbrydere/koblingsudstyr
 • Transformere
 • Vandforurening

En videnskabelig tilgang til analyse af elektriske skader

Uanset om hændelsen skyldtes vejret, en brand, vand, en skade, ukorrekt installation eller drift, holder vores efterforskere den videnskabelige metode i centrum af, hvad de gør. Vores eksperter arbejder på tusindvis af mindre sager hvert år, samt en række store skader, hvor skadesbeløbet løber op over 300.000.000 kr. Vores tværfaglige eksperter har færdighederne til at hjælpe med enhver form for skade, uanset skadens størrelse, samt teknologien til at bevare og kategorisere beviser – selv midt i en brand eller en oversvømmelse. Vi giver sikkerhed til vores kunder, når det er mest nødvendigt. Vi følger vores retningslinjer, uanset hvad.

Vores mål er at give kunderne de svar, de søger, fra eksperter, der er dygtige, erfarne og nemt kan kommunikere resultaterne til dig, din kunde eller en domstol.

Ekspertise

Vores brede og højt specialiserede ekspertise omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Eksperter i vidneudsagn og jurister
 • Elektroteknikere
 • Elektroteknikere med CFI'er og CFEI'er
 • Eksperter i mekanik, elektricitet og rør
 • Eksperter i smart-enheder og IoT
 • Produktansvarsspecialister
 • Udstyrsspecialister

Experts in Electrical Failures and Incidents

Envista's experienced electrical engineers and consultants are skilled at providing expertise following incidents involving:

 • Circuit breakers/switchgear
 • Equipment failure
 • Electrical fires
 • Electrical injuries
 • Electronics
 • Fire, heat, smoke, soot contamination
 • Hardware or software
 • Lightning and power surge
 • Power generation
 • Product liability
 • Transformers
 • Water contamination

Scientific Approach to Electrical Failure Analysis

Whether the event was due to weather, fire, water, failure, improper installation, or operation, our investigators keep the scientific method, at the core of what they do. Our experts work thousands of routine cases each year, as well as a number of major losses exceeding $50M. Our multidisciplinary experts have the skill set to help with any type or size of the loss, and the technology and process organization to preserve and catalog evidence—even in the midst of a fire or flood—providing certainty to our clients when it's most needed. Our protocols do not waver.

Our goal is to provide clients with the answers they seek, from experts that are skilled, experienced, and can easily communicate findings to you, your client, or a courtroom.

Envista's Electrical Failure Expertise

Our broad, and highly specialized expertise includes, but is not limited to:

 • Electrical engineers
 • MEP experts
 • Product liability specialists
 • Equipment specialists
 • Smart device and IoT experts
 • Electrical engineers with CFIs and CFEIs
 • Expert testimony and litigation support
Har du brug for en Undersøgelser af elektriske skader konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.