power surge electrical system

Overspænding og lynskader

Torden kan medføre muligheden for lynnedslag, som kan skade elektriske systemer. I nogle tilfælde kan overspændingen efter et lynnedslag medføre små eller store elektriske skader.

Envistas elektroingeniører kan assisterer med at undersøge elektrisk udstyr og afdække årsagen til skaden hvad enten der er tale om et direkte lynnedslag eller en indirekte over- eller underspænding.

Hvad er et overspænding?

En overspænding er en pludselig stigning i spændingen (eller strømmen) og kan skyldes flere uregelmæssigheder, såsom et træ, der falder ned på en strømledning, der forårsager et brud i overbelastede elektriske installationer. Overspænding adgang til de elektriske udstyr går typisk gennem kabler. Overspændinger kan dog også komme gennem et lavspændingsnetværk eller via kommunikationslinjer.

I mange tilfælde er overspændinger ikke lange eller kraftige nok til at forårsage stor skade på udstyr, da det meste udstyr er designet til at håndtere overspænding til en vis grad. Men det er ikke tilfældet for alt udstyr, da noget udstyr kan være meget følsomt end andet. Ligeledes kan systemer blive periodiske defekte, og har man mistanke om et ustabilt teknisk miljø efter en overspænding, er det derfor vigtigt at få det undersøgt.

Vores eksperter har undersøgt mange mønstre, mulige strømstier og udstyrskomponenter, samt printkort, for at identificere årsagen til en skade på udstyr såsom:

 • Computere og servere
 • HVAC/kedler
 • Sikkerhedssystemer
 • Telekommunikationssystemer
 • Elektriske distributionssystemer
 • Kommerciel og industriel kontrol
 • Pumper

Ligesom ved overspænding har et lyn også brug for at overføre energien via kabler el. lign. Men ved lyn kan enhver grænseflade, hvor et udstyr er "tilsluttet", være udsat.

Eksempler kan være kablede telefon- eller alarmsystemer, netværksporte og antenner. Karakteristisk for lynskader er at der er øjeblikkelige og ofte voldsomme på grund af den enorme mængde energiudladning.

Lyn kan forårsage skader på to måder. Den første er overspænding fra et direkte nedbrud og den anden er er overspænding via induktiv kobling - dvs. det man typisk vil kalde et indirekte lynnedslag.

Ved direkte lynnedslag er det vigtigt at se på det omkringliggende område for synlige skader, herunder beskadigede træer, skorstene eller hegn og typisk vil man finde synlig forkulning eller forbrænding.

Overspænding ved induktiv kobling opstår, når magnetfeltet skabt af et lynnedslag inducerer en spænding i et langt kabelsystem. Dette fungerer som en en slags antenne, der kobler en radiostations signal til din stereoanlæg. Selvom den genererede bølge kan være relativt lille sammenlignet med et hus elektriske system, kan et bølge i et lavspændingssystem være større end de små elektroniske komponenter, og komponenterne i enderne af forbindelseskablet kan derfor blive beskadiget.

Vores ingeniører kan bestemme omfanget af skader på systemer efter lyn eller induktiv kobling og kan udføre visuelle inspektioner samt kvantitative og operationel test for at identificere skaden. Vores ingeniører samarbejder med leverandører for ikke kun at bestemme omfanget af skaden, men også bestemme den mest omkostningseffektive og optimale fremgangsmåde til at reetablere det beskadigede udstyr til en standen før skaden på kortest mulig tid.

Envistas elektro-ingeniører kan hjælpe med:

 • Undersøge årsagen til strømskader
 • Undersøge omfang af strømskader
 • Identificere lyn og overspænding med 99% sandsynlighed
 • Identificere slid som følge af overspænding og lyn
 • Samarbejde med leverandører af teknisk udstyr
 • Planlægge og projektstyre processen for reparation og/eller udskiftning
 • Foretage markedsundersøgelser i forhold til priser
 • Udarbejde LKQ-analyse
 • Udarbejde ACV
 • Foretage laboratorieanalyse af beskadiget udstyr
 • Vurdere potentiel regres og ansvar
 • Vurdere om skader kan være opstået grundet fortsæt eller grov uagtsomhed.
Har du brug for en Overspænding og lynskader konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.