expert witness working on a report

Ekspertvurdering og ekspertvidne

Kvaliteten af den forudgående undersøgelse kan skabe eller ødelægge en sag. Hvis beviser ikke er håndteret korrekte eller et ekspertvidne ikke har den rette kompetence vil sagen blive kompromitteret.

Envistas eksperter har stor erfaringer med juridiske processer og kender til det behov der er for kvalitet og viden som skal kræves af en ekspert.

Et ekspertvidne skal ikke kun have de rette kvalifikationer, men også være i stand til professionelt og klart at præsentere fakta. Et ekspertviden skal være i stand til effektivt at kommunikere et komplekst budskab til dommeren upartisk, objektivt og med stor integritet. Dette involverer, at kommunikere styrker såvel som svagheder i en undersøgelse samt og besvare svære spørgsmål præcist og med omtanke.

Ekspertise

 • Vores eksperter gennemgår en ekspertvidne-uddannelse

Envistas ekspertvidner:

 • Er uddannet i rapportskrivning, så det er let at forstå og kan kommunikerer et præcist og relevant budskab.
 • Kan hjælpe kunder med at vurdere komplekse tekniske hændelser som ekspertvidne eller som rådgivende ekspert gennem grundig efterforskning og dokumentation af fakta.
 • Er kendt i deres respektive brancher, da mange har dedikeret deres karriere til det respektive ekspertiseområder
 • Er i stand til at hjælpe med simuleringer, forsøg samt grundig undersøgelse af faktiske forhold.
 • Har kendskab til definitioner og udfordringer forbundet med Standard of Care, Daubert og Frye standarder,
 • Er uddannet til at medtage de kritiske informationer, der er et nødvendigt krav for at afdække et juridisk forhold.
 • Har en række velvalgte samarbejdspartnere og kan interagere med alle involverede parter, hvad enten det er en advokat, andre eksperter, forsikringsselskaber eller andre professionelle aktører.

Områder

Vi deltager ofte med ekspert vidneudsagn i sager med:

 • Kontraktbrud
 • Bygherrerisiko
 • Driftsstop
 • Konstruktionsfejl
 • Analyse strukturelle skader og fejl
 • Elektrisk overspændinger / underspændinger / kortslutninger og lysbuer
 • Efterforskning af brande og eksplosioner
 • Ansvar og regres
 • Marine
 • Mekaniske og elektriske hændelser
 • OCIP / CCIP
 • SIU-undersøgelse
 • Transportskader

Typer af retssager

Nedenfor er eksempler på typer af juridiske tvister, som vores eksperter har deltaget i:

 • Konstruktionsfejl
 • Cyberhændelser
 • Brand og eksplosioner
 • IP-tyveri
 • Produktansvar
 • Ansvar og regres generelt

 

Har du brug for en Ekspertvurdering og ekspertvidne konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.