manufacturing equipment manufacturing floor warehouse

Analyse af produktionsfejl

Produktionsfaciliteter er en fællesbetegnelse for et samlet og ofte komplekst system bestående af maskiner, software og mennesker. Mange faktorer og hændelser kan føre til et skader indenfor produktionsindustrien.

Med en industrielt der f.eks. anvendes til materialehåndtering, metalfremstilling, produktion af mad og drikkevarer, kompressorer, blandere og centrifuger, er der mange risici der skal vurderes.

De typiske årsager for produktionsfejl er manglende uddannelse, mangelfuld vedligeholdelse af udstyr, forkert anvendelse i forhold til design men det kan også blot være slid og ælde m.m.

Hurtig teknologiudvikling medfører tilpasninger, opgraderinger, forbedringer, og dermed øget produktivitet. Men det er ikke altid, at hele produktions-systemet kan følge med.

Produktion inkluderer mange processer der kan lede til skader herunder:

For eksempel:

  • Strøm og spænding.
  • Anlæggets layout og design i i forhold anvendelsen
  • Produktionsmiljøet herunder belysning, temperaturer, renlighed, arbejdsområder og korrekt anvendelse af værktøj-.
  • Korrekt viden til udstyret og de materialer der anvendes, et dokumenteret vedligeholdelsesystem
  • Løbende uddannelse af medarbejdere i forhold (nye medarbejdere, ændringer i system og/eller arbejdsprocesser.

Produktion er kompleks. At forstå kompleksiteten er vigtig når man undersøger en skade såsom en brand, en eksplosion, et nedbrud, en kollision eller f.eks. et driftsstop grundet en elektricitetsfejl. Produktionsudstyr kræver ofte værn for at beskytte medarbejderen. I disse situationer, er det vigtigt at forstå medarbejderes interaktion med maskinen, arbejdsmetoderne og uddannelsesniveaet som hver medarbejdet har.

Mange skader sker grundet materialehåndteringen. (for eksempel grundet fejl på et transportbånd, kørsel med gaffeltrucks og andre vogne).

Envistas eksperter har stor erfaring med skader i mange typer produktionsmiljøer. Envistas eksperter kan analysere skader og præcist identificere samt kommunikere hvad gik galt og hvorfor. Vores tværfaglige team af eksperter kan identificere elektriske, mekaniske, materielle eller procesfejl og vurdere, hvordan man bedst sikrer, at den aktuelle skade ikke sker igen.

Har du brug for en Analyse af produktionsfejl konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.