Electrical Fires

Envista er eksperter i brandefterforskning og leverer resultater af høj kvalitet. Vi har fastlagte procedurer og anvender en videnskabelig metode (NFPA 921/1033) metoder fra planlægningen til den første visitation af stedet, professionel og dokumenteret bevishåndtering og skaber det optimale grundlag for en senere regres/ansvarsproces.

Vi har efterforsket mange tusinde brande gennem årene, og Envistas brandefterforskere kan hjælpe med at identificere, hvor og hvordan branden virkelig startede.

Vores CFI-, CFEI- og CFVI-certificerede professionelle brandefterforskere har gennem årene været arbejdet sammen med forsikringsselskaber, politi, brandvæsener, ATF, IAAI og andre organisationer og vi har i dag nogle af det bedste brandefterforskere markedet kan tilbyde.

Efterforskning af brande

Brandbekæmpelsen vil ofte ødelægge relevante beviser, afgørende for bestemmelse af oprindelsen og årsagen til en brand. Envista's efterforskere anvender en videnskabelig metode til at afgøre hvordan en brand er opstået. Hvis man antager, at der er tale om en påsat brand vil vores brandefterforskere samarbejde med politiet mht. opklaringen.

Til forberedelsen af vores efterforskning, ser Envista's efterforskere efter svar på følgende følgende spørgsmål:

 • Var der flere oprindelsessteder?
 • Er der nogen tilstedeværelse af acceleratorer?
 • Var røgfarven bemærkelsesværdig?
 • Var brandhane, standrør, alarmsystemer eller sprinklersystemer ubrugelige på tidspunktet for branden?
 • Hvordan var døre og vinduer?
 • Var der noget unormalt ved den måde, ilden brændte på?
 • Var der nogen genstande (udstyr, kemikalier osv.) Til stede i strukturen på tidspunktet for branden, der normalt ikke ville være til stede?

3D-scanninger og modellering

Vores efterforskere bruger 3D optagelser vha. Matterport-teknologi, for at visualisere scenen. Interaktiv 3D-modellering, scenedokumentation og bevisindsamling giver det bedste udgangspunkt for en undersøgelse. Teknologien giver mulighed for en "realtids"-oplevelsesgennemgang af et brandsted, og taksatorer eller advokater kan følge med online. Lær mere om denne mulighed.

Typer af brande, vi undersøger

 • Ejendomme
 • Kommercielle og industrielle lokationer
 • Marinaer, lystbåde, fiskeri, kommercielle og kystvise fartøjer
 • Raffinaderi, kemiske og havnefaciliteter
 • Maskiner, skovbrug og gravemaskiner
 • Eksplosioner
 • Fly
 • Skovbrande

Brandens oprindelsessted og årsag

Envistas brandefterforskere er professionelle og kan udføre en række efterforskninger såsom:

 • Efterforskning, hvor der er mistanke om påsat brand
 • Brand og eksplosioner i Industrien
 • Brand og eksplosioner i ejendomme, bygninger, villaer m.m.
 • Brand og eksplosioner i Marine
 • Ved potentiel ansvar og regresforfølgelse
 • Efterforskning af køretøjer og tungt udstyr
 • Efterforskning af skovbrande

Med udgangspunkt i en videnskabelig tilgang til brandefterforskning, dokumenter og rapporterer vi vores resultater på en klar og præcis måde, der let kan forstås af lægmand.

For yderligere at hjælpe visualisering og simulation anvender vores efterforskere 3D-scanninger via Matterport-teknologi til dokumentation af skadestedet samt til optagelsen af bevismateriale. 3D optagelser giver vores kunder en "realtids"-oplevelse af et skadested uden de behøver forlade skrivebordet.

Behovet for flere tekniske discipliner - Fase 2 undersøgelser

Envistas undersøgelser resulterer ofte i tværfaglige undersøgelser; vi anvender vores ekspertise inden for brandvidenskab, teknik og kemi for at identificere henholdsvis oprindelsesstedet samt årsagen til en brand.

Identifikation af en hvor branden er opstået og vores konklusion af selve årsag til branden kan ofte blot markere starten af en samlet efterforskning. F.eks. hvis en brand er opstået i en elektrisk installation og vi har fundet den konkrete tekniske enhed, der har forårsaget branden vil denne information herefter først kunne anvendes konkret ved regres, hvis der foretages det vi kalder en fase 2 undersøgelse. Fase 2 undersøgelsen kan f.eks. om branden skyldes:

 • Fejl i produktet
 • Anvendelsesfejl
 • belastningsfejl
 • installlationsfejl
 • Servicefejle
 • en udefra kommende påvirkning så som overspænding
 • osv..

Har du brug for en brandefterforsker?

Vores brandefterforskere kan hjælpe med at bestemme oprindelsen og årsagen til:

 • Brand i køretøjer og tungt udstyr
 • Marine
 • Brand og eksplosion
 • Svigrelateret brandundersøgelse
 • Større og komplekse skader

Envista erfarne efterforskere sikrer dig, det bedst mulige udgangspunkt, når en brands oprindelse og årsag skal identificeres.

Vores teams erfaring og ekspertise inden for brandefterforskning er bred og dækker flere områder, herunder:

 • Oprindelse og årsag
 • Undersøgelse af komplekse produkter (produktansvar, serviceansvar m.m.
 • Undersøgelse af procesanlæg
 • Støveksplosioner (kul, kornstøv osv.)
 • Eksplosioner grundet naturgas
 • Spontan antændelse
 • Pyroforiske materialer

Ud over vores ekspertise i brandefterforskning, har vores eksperter mange års erfaring med juridske processer ved syn & skøn, voldgift og retssager. Hvis en brand fører til en regres/ansvars proces.

 

Har du brug for en Brandefterforskning konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Case
High End Hotel London Header
High End Hotel Fire, London
In June 2018 a high-end hotel in  London suffered a fire. Envista was appointed to assist with the mechanical and electrical engineering as well as to assess the quantum and cost of damage to a luxury hotel with 10 floors including 178 high-end rooms, apartments and two penthouses.
High End Hotel London Header
Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.