×
Electrical Fires

Årsag til brande

Ifølge NFPA resulterede brande i USA ca. 70 mia. kr. i direkte skader på bygninger alene i 2019. Teknisk set, bør årsagen til enhver brand og eksplosion undersøges nøje for at hindre ulykker som i værste fald betyder tab af menneskeliv. Vores teams af brandefterforskere har mange års erfaring i at gennemføre brandefterforskning på små, store og komplekse brande..

 

Brandens oprindelsessted og årsag

Envistas brandefterforskere er professionelle og kan udføre en række efterforskninger såsom:

 • Efterforskning, hvor der er mistanke om påsat brand
 • Brand og eksplosioner i Industrien
 • Brand og eksplosioner i ejendomme, bygninger, villaer m.m.
 • Brand og eksplosioner i Marine
 • Ved potentiel ansvar og regresforfølgelse
 • Efterforskning af køretøjer og tungt udstyr
 • Efterforskning af skovbrande

Med udgangspunkt i en videnskabelig tilgang til brandefterforskning, dokumenter og rapporterer vi vores resultater på en klar og præcis måde, der let kan forstås af lægmand.

For yderligere at hjælpe visualisering og simulation anvender vores efterforskere 3D-scanninger via Matterport-teknologi til dokumentation af skadestedet samt til optagelsen af bevismateriale. 3D optagelser giver vores kunder en "realtids"-oplevelse af et skadested uden de behøver forlade skrivebordet

Behovet for flere tekniske discipliner - Fase 2 undersøgelser

Envistas undersøgelser resulterer ofte i tværfaglige undersøgelser; vi anvender vores ekspertise inden for brandvidenskab, teknik og kemi for at identificere henholdsvis oprindelsesstedet samt årsagen til en brand.

Identifikation af en hvor branden er opstået og vores konklusion af selve årsag til branden kan ofte blot markere starten af en samlet efterforskning. F.eks. hvis en brand er opstået i en elektrisk installation og vi har fundet den konkrete tekniske enhed, der har forårsaget branden vil denne information herefter først kunne anvendes konkret ved regres, hvis der foretages det vi kalder en fase 2 undersøgelse. Fase 2 undersøgelsen kan f.eks. om branden skyldes

 • Fejl i produktet
 • Anvendelsesfejl
 • belastningsfejl
 • installlationsfejl
 • Servicefejle
 • en udefra kommende påvirkning så som overspænding
 • osv..

Typer af brande, vi undersøger

 • Ejendomme
 • Kommercielle og industrielle lokationer
 • Marinaer, lystbåde, fiskeri, kommercielle og kystvise fartøjer
 • Raffinaderi, kemiske og havnefaciliteter
 • Maskiner, skovbrug og gravemaskiner
 • Eksplosioner
 • Fly
 • Skovbrande
Case
Istock 479458702
Natural Gas Power Plant Explosion, Connecticut
Following an explosion and fire at a power plant under construction, the Envista Forensics Fire Investigation division dispatched a team of seasoned fire investigators to the loss which was estimated at over $300 million in direct fire damage and business interruption.
Istock 479458702
Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.