energy failure petrochemical plant

Undersøgelse af hændelser på Petrokemiske anlæg

Petrokemikalier spiller en væsentlig rolle i alle samfund og bruges i mange dele af vores moderne energisystemer.

Petrokemikalier stammer typisk fra råolie, men de samme kemiske forbindelser kan stamme fra andre fossile brændstoffer (naturlig gas eller kul) og vedvarende ressourcer (f.eks. Sukkerrør og biomasse). skaderne i den petrokemiske energiindustri kan være store og et simpelt brud i en rørledning kan føre til brand og eksplosion.

Envista eksperter har mange års erfaring inden for alle facetter af både midstream- og downstream-faciliteter, såsom rørledninger, terminaler, raffinaderier, petrokemiske anlæg og gasbehandlingsanlæg.

Med specialister inden for korrosion, procesteknologi og petroøkonomi kan Envista levere tekniske udtalelser om årsagen til og omfanget af skaderne samt identificere løsninger til petrokemiske og kemiske procesfejlhændelser.

Vi har hjulpet nogle af de største producenter og forsikringsselskaber i verden og har samarbejdet med de fleste internationale servicevirksomheder. Vi har undersøgt anlæg i USA, Canada, Latinamerika, Rusland, Mellemøsten og Europa. Vores brede erfaring giver os indgående kendskab til lokale forhold og et stort netværk af kontakter for potentielle løsninger herunder ved henholdsvis reparation og/eller udskiftning.

Analyse af skader på Petrokemiske anlæg

Fejlanalyse og forebyggelse kan være kompleks og kræver et tværfagligt team med bred viden til grundigt at undersøge alle aspekter af et systems cyklus. Hvert trin i den petrokemiske proces har en risiko for fejl, fra procesdesign til transport og miljøpåvirkninger. .

Envista har stort kendskab til det procesudstyr og de systemer, der findes i petrokemiske anlæg. Systemer der varierer fra almindeligt udstyr til specialiserede systemer. Vi ser derfor et hvert projekt som unikt for at forstå den konkrete opsætning. Vores ingeniører har erfaring med en række systemer inden for petrokemiske faciliteter herunder bl.a.:

  • Kompressorer
  • Kølesystemer og varmeapparater
  • Reaktorer
  • Trykaflastnings- og udluftningssystemer
  • Operationer til destillation og adskillelse
  • Varmevekslere
  • Pumper
  • Rørledning og skibe

Vores eksperter kan producere tekniske rapporter der kan forstås af lægmand og vidneudsagn fra eksperter i tilfælde af regres og ansvar. Oftest har en hændelse brug for erfarne eksperter, med kendskab til den petrokemiske energiindustri og som derfor kan kommunikere deres resultater på en måde, der giver mening for enhver person, der er involveret i hændelsen.

Har du brug for en Undersøgelse af hændelser på Petrokemiske anlæg konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.