Fejl i produktdesign og årsagsanalyse

Når der opstår en fejl i et produkt, er årsagen til fejlen nogle gange tydelig. Andre gange kan den egentlige årsag til problemet være kompliceret. Uanset hvad der er tilfældet, er det afgørende at udføre en grundig fejlanalyse.

When conducting a root cause analysis, it is essential to understand the design process itself. Product design requires developing design specifications. Also, determining the product's manufacturing specifications is important as well.

Når der udføres en årsagsanalyse, er det vigtigt at forstå selve designprocessen. Et produkts design følger specifikke designspecifikationer. Det er også vigtigt at fastlægge produktets fremstillingsspecifikationer.

Undersøgelser af produktionsfejl og analyser af fejl i produkter

Der kan opstå mange forskellige fejl i et produkt, men en fejl kan typisk grupperes i enten en design- eller fremstillingsdefekt, eller en manglende advarsel (mærkningsproblem). Disse kategorier hjælper med at bestemme den grundlæggende årsag. For eksempel kan man stille flere forskellige spørgsmål, der vedrører design eller fabrikationsfejl, såsom:

  • Blev delen brugt på den tilsigtede måde?
  • Blev der foretaget en grundig risikovurdering, med alle komponenter taget i betragtning?
  • Blev der valgt og brugt passende materialer?
  • Bør kvalitetskontrolprocessen have fanget det defekte komponent?
  • Opfyldte de indkøbte dele design- og indkøbsspecifikationerne?
  • Skabte fremstillingsprocessen en deledefekt?
  • Var produktet strukturelt stærkt nok til at håndtere de belastninger, det blev udsat for?

Uanset hvad situationen er, er det afgørende, at erfarne eksperter og ingeniører hurtigt træder til, efter produktrelaterede hændelser eller ulykker. Envistas maskiningeniører og konsulenter er førende specialister i at udføre fejlundersøgelser og vurderinger, efter komplekse fejl i produkter eller maskiner.

Fejlanalyseringsprocessen

En grundlæggende årsagsanalyse kræver ofte dataindsamling, en tværfaglig gennemgang og flere forskellige prøver. Derefter bliver der bestemt, hvilke korrigerende handlinger der skal udføres. Prøverne kan være både destruktive (ændrer produktet for at undersøge interne komponenter) og ikke-destruktive procedurer, afhængigt af hvor grundig en gennemgang der er nødvendig. Ofte sammenlignes en intakt udgave af det samme produkt med den fejlbehæftede del. Nogle gange kan den grundlæggende årsag vurderes uden at ændre produktet, og disse procedurer foretrækkes, da de er mere omkostningseffektive.

Uanset hvilken tilgang der vælges, gør vores eksperter hvad der er nødvendigt, for at bestemme årsagen til problemet. Dette gør de, ved at lave visuelle undersøgelser og vurdere forskellige aspekter ved hjælp af metallografiske, kemiske og simuleringsteknikker. Hvis der kræves en fagekspert, vil vores ingeniører lede undersøgelsen gennem hele processen og samle alle meninger og oplysninger.

Uanset årsagen eller fejlmekanismen, har det tværfaglige ingeniørteam hos Envista den erfaring og ekspertise der skal til, for at træffe den rigtige beslutning.

Har du brug for en Fejl i produktdesign og årsagsanalyse konsulent?

Besøg vores ekspert katalog.

Læs vores seneste artikler
Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi har eksperter i mange tekniske discipliner fordelt over hele verden. Kontakt os, så vi kan finde den rigtige ekspert til opgaven.

 Envista Forensics Logo
Udforsk vores hjemmeside

Vores job er at løse komplekse udfordringer for vores kunder ved skadehændelser. Vi servicerer virksomhedsejere, små som store og uanset, hvor det er henne i verden og uagtet af, hvilket problem de står overfor.