Kraner og bygningsulykker

Cranes_construction_accidents.jpg

Kraner og andre bygningsulykker kan være meget ødelæggende. Ifølge arbejdstilsynet fra 1997-2006 i USA var der ca. 82 kranrelateret dødsfald pr. år i USA. Hver år sker der mange hundrede skader og uheld på bygningsområder. Efter et kran- eller anden bygningsulykke er det vigtigt at ansvaret placeres, således at skaden kan opgøres og en evt. regres kan foretages.

Typiske årsager til ulykker er:

  • Forkert opsætning eller nedtagning af kraner eller andet bygningsmateriel.
  • Ekstremt vejr
  • Fundamentsproblematikker
  • Mekaniske eller strukturelle problemer
  • Elektrisk og/eller fejl på kontrolsystemer
  • Forkerte eller mangelfulde sikkerhedsprocedurer