Skibe, platforme og andet maritimt udstyr

Off-Shore1.jpg

Der kan ske mange typer af skader på skibe og andre installationer offshore. Skader af i dette miljø kan være meget komplekse. Skader kan ske i havne, under transport eller på faste installationer så som platforme og vindmøller. Der stilles derfor store krav til Envistas Marine team for at håndtere denne type skader. 

Siden 1984 har vores eksperter og ingeniører hjulpet skadebehandlere, jurister, Risk managere samt mæglere med at håndtere skade i marinesektoren.

Om det er skade på fragtet gods, en brand på et skib eller en kompleks skade på en installationer i forbindelse med storme kan Envistas ”Global Ocean Marine Practice Group” hjælpe med at håndtere skader.

Hvor kan vi hjælpe:

  • Ved brande og eksplosioner på skibe og havneanlæg samt i vindmøller og platforme.
  • Saltvandsskader på teknisk udstyr og i motorer
  • Fragtskader
  • Fejl eller mishandling ved fastgørelse eller håndtering
  • Uagtsomhed
  • Strukturelle skader (kollaps af kraner, læseudstyr
  • Platforme (olie)
  • Kabelskibe og kabling
  • Miljøskader
  • Skader grundet uvejr