Elektriske brande

Electrical_fires.jpg

En elektrisk brand er defineret som ”alle brande, der involverer en elektrisk fejl” – ifølge USA's nationale brandrapportsystem var over halvdelen af alle brande fra 2007-11 elektriske brande.

Dette inkluderer fejl på udstyr anvendt til distribution af EL, antænding og lyn. Enheder (så som køkkenudstyr og hårde hvidevarer) udgjorde også en stor andel af elektriske brande og medfølgende tab.

Envistas EL-ingeniører og brandundersøgere har alle den fornødne erfaring i at håndtere en undersøgelse fra den første brandundersøgelse til at præsentere resultaterne ved evt. retssager. 

Vores undersøgere kan foretage undersøgelser inden for flere områder. Vi anvender ekspertise i brandvidenskab, ingeniørviden og kemi til at identificere årsag. Vi kommunikerer vores resultater på en klar og præcis måde så de kan forstås af alle involverede parter.