Spontane (gnist) brande

Det er ikke magisk eller umuligt – ja, nogle ting kan bare antænde spontant.

Antænding af en stabel klude, metalspåner med lidt olie på eller en pyroforisk tænding, hvor et materiale bryder spontant i brand ved kontakt med luftens egen ilt kan virke surrealistisk. Men der er en videnskabelig forklaring for det.

Det klassiske eksempel på en spontan antænding er linolie. Linolie anvendes ved maling eller træbehandling. I malingsprocessen tørrer man typisk op med klude. Linolien på disse klude reagerer med ilten i luften. Den kemiske reaktion afgiver varme. Hvis kludene er bredt ud vil varmen blot stige til vejrs. Men hvis kludene er smidt ud i en skraldespand eller kasse kan varmen ikke komme ud helt så let. Den energi der i kludene bliver derfor større og kludene bliver varmere, hvilket gør at den kemiske reaktion går hurtigere. Og pludselig vil der opstå ild grundet kombination – brændbart materiale, varme og ilt.

De bagvedliggende kræfter bag en spontant antænding er allerede forklaret med linolie. De er:

  • En kemisk reaktion, der afgiver energi (varme)
  • En lagringssituation, hvor varmen lagres i et materiale der kan antænde.
  • At der er ilt tilstede.
Hvis alle 3 faktorer er opfyldt, hvad bestemmer så om materialet antænder? Fra et videnskabelig udgangspunkt har det noget at gøre med ophobningen af energi i forhold til afgivning af energi. Hvis afgivningen er større vil der sandsynligvis ikke ske en antænding. Hvis ophobningen af energi er større en afgivningen energi vil materialet varmes op og på et tidspunkt antænde.

Det lyder enkelt ikke! – I det mindste ved vi så at det ikke er magisk.


0

Case Studies

Related Resources